Høgskolen i Harstad

Med graffiti på timeplanen

Nyhet   •   feb 18, 2013 13:12 CET

Høgskolelæreren har drevet med graffiti siden han gikk på ungdomsskolen - nå skal studentene på
vernepleierutdanningen ved Høgskolen i Harstad få lære seg denne kunstformen.

Vel, kunst – noen stempler graffiti fortsatt både som hærverk og visuell forsøpling av det offentlige rom. Men ikke høgskolelærer Torgeir Riise – som har holdt på med graffiti en ti års tid.

Utskjelt og omstridt
- Graffiti er utskjelt av enkelte og omstridt, men det er en uttrykksform som kan hjelpe mange unge til å finne sin identitet, og kanskje få dem til å oppdage at de har en kunstner i magen. Det kan også være en portåpner for mange inn i kreative yrker, sier Torgeir Riise.

De siste par årene har han jobbet som miljøarbeider ved Plastelina - ungdommens hus i Harstad – med ansvar for ulike kulturaktiviteter. Der har han bl.a. lært bort sine graffitikunster til mange unge.

- Jeg var svært usikker på om dette kanskje ville føre til at det ble mye ulovlig tagging i byen, men det har gått bra. Vi er avhengig av god PR, og nå har gjengen på Plastelina fått i oppdrag å dekorere en 100 kvm stor vegg på havna. Det blir det første hurtigrutegjestene ser når de går i land.

- Jeg har også holdt egen graffiti-workshop for unge med ulike funksjonsnedsettelser. Den mestringsfølelsen de opplevde var svært positivt å erfare. Derfor er det nyttig at vernepleierstudenter blir introdusert til graffiti, sammen med andre aktivitetsformer under det fagemnet som kalles Lek
og estetikk
, sier Riise.

Utmerket seg som student
Det er bare to år siden han selv gikk ut som student fra vernepleierutdanningen ved HiH. Nå er han i gang med Masterstudiet i Funksjonshemming og deltakelse, og ble nylig engasjert som høgskolelærer.

- Han utmerket seg som en flink og reflektert student som vi derfor ønsket å knytte til oss, sier seksjonsleder Kirsti Koppen. – I vår nye fagplan har vi fått inn emner som film, sosiale medier og disability art - og der passer Torgeir inn.

- I tillegg har vi kulturemnene som professor Rikke Gürgens Gjærum ivaretar med sin spesielle kompetanse innen teatervitenskap. Torgeir var en av hennes studenter på Usedvanlig Teater, og tok sin bacheloroppgave på det, så han passer også fint inn for å utfylle henne, fastslår seksjonslederen.

Det blir med andre ord langt mer enn graffiti den unge høgskolelæreren får ansvar for i tiden framover. Professor Gürgens Gjærum opplyser at han bl.a. blir sentral i et scenografiteam som skal ha
ansvar for vårsemesterets oppsetting av Usedvanlig teater: Å telle våre dager.