Høgskolen i Harstad

Med månedens bok i dansk bokklubb

Nyhet   •   okt 15, 2012 14:49 CEST

«Løgstrup og sykepleien» utkom i vår, både i Danmark og Norge. Danskene har latt seg begeistre av professor Kari Martinsens bok som tar utgangspunkt i en av deres store tenkere.

I september ble boken kåret til månedens bok i Bogklubben for Sundhedsprofessionelle – en dansk bokklubb for helsepersonell.

En anmelder skriver om boken: «..det er både spænende (i en næsten dramatisk forstand) og meget tankevækkende at overvære mødet mellem sygeplejen og Løgstrups etik.» 

Filosofen og teologen Knud E Løgstrup, regnes som det 20. århundrets største danske tenker. Professor Kari Martinsen ved Høgskolen i Harstad og Haraldsplass diakonale høgskole i Bergen, er regnet som en av de fremste kjennerne av hans tekster.

- Kari Martinsen har gjennom mange år tenkt Løgstrup inn i sykepleiefilosofien. Både i Norge og Danmark har denne kombinasjonen vunnet fotfeste, sier bokklubbredaktør Anita Egelund i omtalen av henne.

Og i den aktuelle boken henter Martinsen eksempler fra sykepleiepraksis og viser hvordan Løgstrups tenkning kan inspirere til og omsettes i en «anvendt etikk» i arbeidet med syke og døende.

Samtidig viser hun at nettopp sykepleiepraksis kan opplyse den etisk-filosofiske tenkning. Dermed oppstår en vekselvirkning mellom Løgstrups tenkning og sykepleiens praksisfelt som gjensidig belyser hverandre.

Eksemplene hun tar utgangspunkt i, dreier seg bl.a. om sårbarhet og travelhet.  - At sykepleieren makter å forholde seg til både pasientens og sin egen sårbarhet i helsevesenets rom, er av fundamental betydning for pasienter og pårørende, skriver Martinsen bl.a. i bokens innledning.

Redaktøren for bokklubben påpeker at Kari Martinsen ikke fremstiller helsearbeiderens dilemma mellommoralsk stress og gjøremålstravelheten som enkelt å forholde seg til. Hun legger nettopp vekt på ikke å øke det moralske stress, understreker redaktøren.

- Løgstrups etikk presenteres ikke som en norm som lett kan etterleves, men derimot som muligheter i hverdagssituasjoner man står i. Noen ganger kan man med ord og handling skape et lite rom om seg og pasienten – et rom som kan holde «tidstyranniet» tilbake, om ikke annet; for et lite øyeblikk, heter det i omtalen fra bokklubben.