Melin Medical

Melin Medicals betalingsløsning vant prestisjetung innovasjonspris

Nyhet   •   feb 18, 2016 10:48 CET

Onsdag 18. februar gikk Innovasjonsprisen for universell utforming av stabelen, og Melin Medical stakk av med seieren i kategorien tjenestedesign.

– Løsningen kan brukes av alle typer pasienter og gjør legenes hverdag enklere, lyder rosen fra juryen.

– Målet med prisen er å løfte fram nyskapende løsninger som alle kan bruke. Vi mottok totalt 48 søknader som tilfredsstilte kriteriene for prisen, og nå har juryen kåret seks kategorivinnere, sier Onny Eikhaug, programleder i Norsk design- og arkitektursenter.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne, som delte ut prisene, understreker at god universell utforming er lønnsomt i mange sammenhenger.

– Universelt utformede løsninger bidrar til økt inkludering, likeverd og like muligheter. Dette er både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomt. Melin Medical viser god universell utforming med stort brukerfokus i praksis, og jeg vil derfor gratulere med denne viktige prisen, sier statsråden.

Inkluderende betalingstjeneste

– Betalingsløsningen til Melin Medical har god funksjonalitet og brukergrensesnitt for både helsepersonell og pasienter. Her ligger universell utforming som en urokkelig grunnstein. Tjenesten viser god forståelse for alle slags behov, om det er legen med dårlig tid eller pasienten som kanskje ser dårlig eller sitter i rullestol. Mange detaljer som betyr litt for mange – og mye for noen – er tatt inn i løsningen, sier kategorileder for tjenestedesign i juryen, Jan Walter Parr.

Tjenesten er utviklet i samarbeid med elitebrukere og brukerorganisasjoner som Blindeforbundet. Den består av to betalingsterminaler – T1 og T2 – med integrerte løsninger som er koblet mot blant annet pasientjournal. Terminalene har et enkelt og intuitivt grensesnitt, og tilpasser seg etter brukernes ulike behov. Fargekoder, store bokstaver, sterke kontraster og talefunksjon er blant tilpasningene som terminalene kan gjøre.

Etisk inkasso

– En funksjon vi i juryen la ekstra merke til var såkalt etisk inkasso. Dersom pasienten ikke betaler regningen, går saken tilbake til legen. Legen kan da beslutte å forlenge betalingsfristen eller stoppe saken, sier Parr.

Han påpeker at selvbetjeningssamfunnet har kommet for å bli, på godt og vondt.

– Vi betjener oss selv på flyplassen, når vi kjøper en reise på nett og i forhold til en rekke offentlige tjenester. Da er det ekstra viktig at disse selvbetjeningsløsningene fungerer like godt for alle. Melin Medicals er et godt eksempel på hvordan selvbetjening kan gjøres tilgjengelig for alle. De er med på å gi mestringsfølelse til alle som synes selvbetjeningsløsninger er vanskelige, sier Parr.

Dette er Innovasjonsprisen for universell utforming

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet koordinerer regjeringens satsing og deler ut prisen på vegne av Handlingsplanen for universell utforming. Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle hos Norsk design- og arkitektursenter har fått oppgaven med å styre prosessen.

Innovasjonsprisen for universell utforming skal hedre bedrifter/institusjoner og arkitekter/designere som på en nyskapende måte har utviklet en løsning som kommer alle til gode.

Prisen deles ut innen arkitektur, landskapsarkitektur, transport, produktdesign, møbel og interiør, informasjons- og interaksjonsdesign samt tjenestedesign.