Utenriksdepartementet

Menneskerettighetsrådet vil granske drap på sivile

Nyhet   •   feb 28, 2011 09:55 CET

- Det er viktig at det internasjonale samfunn reagerer samlet på myndighetenes grove brudd på grunnleggende menneskerettigheter og at overgripere stilles til ansvar, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

FNs menneskerettighetsråd vedtok fredag en resolusjon som fordømmer libyske myndighetenes grove og systematiske brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Resolusjonen fremholder at angrepene mot fredelige demonstranter kan være å regne som forbrytelser mot menneskeheten. Resolusjonen ble vedtatt under en spesialsesjon om Libya avholdt i Genève etter initiativ fra EU og støttet av Norge.

Resolusjonen fastslår at det opprettes en uavhengig granskningskommisjon for å undersøke grove brudd på menneskerettigheter som har funnet sted den senere tid. Målet er å sikre at de ansvarlige stilles til ansvar.

Menneskerettighetsrådet oppfordret også på det sterkeste Libyas myndigheter til å sette en stopper for hensynsløs vold og drap på landets egne innbyggere og om umiddelbart å tillate tilgang for humanitær hjelp.

Resolusjonen tar også til orde for å suspendere Libya som medlem i FNs menneskerettighetsråd. En slik beslutning må eventuelt fattes ved to tredels flertall i FNs generalforsamling. Norge deltar i en kjernegruppe av land som arbeider for å fremme forslag om suspensjon av Libya.

- Libyske myndigheters opptreden er ikke forenlig med medlemskap i FNs menneskerettighetsråd. Rådets klare resolusjon er også et tydelig signal til opposisjonen i Libya om at de har det internasjonale samfunnets støtte, sier utenriksminister Støre.