Gassnova SF

Mer effektiv CO2-fangst

Nyhet   •   mar 31, 2012 11:53 CEST

Karbonfangst fra fossilfyrte kraftverk er energikrevende, kostbart, plasskrevende og har miljømessig uheldige sider. Derfor har forskere jobbet på spreng for å utvikle mer effektive metoder som griper inn tidlig i forbrenningsprosessen. En av disse er Chemical Looping Combustion (CLC), som utnytter et kjent kjemisk prinsipp: En del materialer, særlig metaller, oksiderer lett. Denne prosessen kan også reverseres, ved å tilføre energi og et materiale som kan transportere oksygen – i dette tilfellet brensel.

I en CLC-prosess vil metallet skille oksygenet fra nitrogenet i lufta ett sted i prosessen, og avgi det til forbrenningsprosessen slik at det danner CO2 seinere i prosessen. På den måten splittes brenngassen (luft pluss brennstoff) i tre deler ved hjelp av den metalliske «oksygenbæreren»: Nitrogenet, som utgjør fire femdeler av lufta, skilles ut tidlig i forbrenningsprosessen, men CO2 og vanndamp skilles ut seinere. Vanndampen er enkel å kondensere og lede vekk, mens resten er så å si rein CO2.

– Denne prosessen har et potensial for å bli mer energieffektiv enn dagens røykgassrensing, tror prosjektleder og seniorforsker Marie Bysveen hos SINTEF Energi AS. Hun har ledet fase 1 og 2 av CLC-prosjektet, som etter planen skal vare ut 2013.

Les mer på climit.no

Bildetekst Bysveen og Langøren

Seniorforsker Marie Bysveen er prosjektleder for CLC fase to, mens Øyvind Langørgen er en av de sentrale forskerne i prosjektet. Foto: Harald Danielsen/SINTEF Energi