Gassnova SF

Mer innovasjon og internasjonalisering i CO2-håndteringen

Nyhet   •   feb 09, 2013 11:30 CET

- Vi ser etter de gode prosjektene som kan få ned kostnadene for CO2-håndtering, sier Klaus Schöffel i Gassnova. Foto: Gassnova

Det nasjonale programmet CLIMIT stiller nye krav til de som skal søke om midler til forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndtering. Spesielt blir det lagt vekt på innovasjon, internasjonalisering og kommunikasjon.

Den nye programplanen for 2013-2020 foreligger nå i en lettfattelig brosjyre med mange gode råd til søkerne. Last den ned her (.pdf).

Gassnova SF og Norges forskningsråd samarbeider om programmet som bevilger nærmere 200 millioner kroner i året til de beste prosjektene innenfor CO2-håndtering.

Ny strategi

Programplanen bygger på CLIMITs strategi og prioriterte satsinger frem til 2020.

‒ Vi har et klart behov for innovative løsninger for å få ned kostnadene i CO2-håndtering. Og et like klart behov for å øke det internasjonale samarbeidet for å akselerere utviklingen. Derfor appellerer vi til søkerne å ha fokus på dette i sine prosjektforslag, sier direktør for teknologi og kompetanse Klaus Schöffel i Gassnova. Han leder CLIMITs sekretariat.

I tillegg legger CLIMIT stor vekt på at prosjektene setter av midler til å kommunisere utad.

‒ Forskning og utvikling av CO2-håndtering er ikke lettfattelig for folk flest, men prosjektene er forpliktet til å formidle faktabasert informasjon om CO2-håndtering. Unntaket er resultater som ikke kan spres av konfidensialitetshensyn, men det er alltid mulig å skrive noe også om denne forskningen, sier Schöffel.

Les mer på climit.no