Personskadeforbundet LTN

Mer kunnskap for ikke å diskriminere

Nyhet   •   des 11, 2015 10:23 CET

I forbindelse med FNs internasjonale dag for funksjonshemmede, den 03. desember, ble det lansert en rapport fra det sivile samfunn om FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

Rapporten, som er utarbeidet av FFO, SAFO og Unge Funksjonshemmede, understreker de mange områdene det i dag foregår diskriminering.

Et viktig poeng i det som også blir omtalt som skyggerapporten, er at det foregår mye forskjellsbehandling. Mens det noen steder er gode systemer, fungerer det dårlig andre. Mye av dette skyldes manglende kunnskap, og statistikk og data som er segmentert. Altså ikke bare om diskriminering som sådan, men om de ulike gruppene med nedsatt funksjonsevne.

Det handler om tilgang, informasjon, assistanse, utdanning, arbeidsliv og hverdag.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne, som mottok rapporten, understreket at målet om like muligheter for alle står høyt på listen for regjeringen.

Les hele rapporten her.