Landbruks- og matdepartementet

Mer økologisk i offentlige kantiner

Nyhet   •   nov 22, 2011 10:01 CET

Det er gode utsikter til at offentlige virksomheter vil øke innkjøpene av økologiske matvarer framover. Dette kom frem under et økologisk frokostseminar hos Statens landbruksforvaltning.

Nærmere 40 personer deltok på et frokostseminar som Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) arrangerte i kantina hos Statens landbruksforvaltning (SLF) i forrige uke. Seminaret samlet innkjøpere og kjøkkenledelse i en rekke offentlige virksomheter. Formålet med seminaret var å vise hvorfor det er viktig for offentlige virksomheter å kjøpe inn mer økologisk produsert mat.

 Difi har et spesielt ansvar, og arrangerer flere kurs og seminarer med stor deltakelse. Til neste år vil det også foreligge en egen veiledningspakke for innkjøp og bruk av økologisk mat i offentlige virksomheter.

Difi har fått prosjektstøtte fra SLF for arbeidet med å legge til rette for økt offentlig etterspørsel etter økologisk mat. Konkurranser og miljøledelse skal gi et vesentlig bidrag til regjeringens mål om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk innen 2020, og at det offentlige skal gå foran som ansvarlig forbruker.

Det er gode utsikter til at offentlige virksomheter vil øke innkjøpene av økologiske matvarer framover. (Foto: Jens Sølvberg, Samfoto)