Landbruks- og matdepartementet

Mer tømmer på jernbane

Nyhet   •   nov 10, 2010 09:26 CET

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk mottar i dag en utredning fra Statens landbruksforvaltning og Jernbaneverket om hvordan det lar seg gjøre å flytte mer tømmertransport over fra vei til jernbane. Brekk mottar rapporten i dag. Administrerende direktør Ola Rygh i Statens landbruksforvaltning overrekker utredningen.

Tid:   Tirsdag 9.11. kl. 12.00
Sted: Landbruks- og matministerens kontor, Akersgata 59

Pressen er hjertelig velkommen til å være til stede.

Kontakt: Seniorrådgiver Gunnar Syverud - tlf 909 54 713.

Forsidebilde: Tømmer Foto: Øystein Søbye, Samfoto