Miljøverndepartementet

Mexico har en nøkkelrolle i klimaforhandlingene

Nyhet   •   feb 15, 2010 16:08 CET

Mexicos rolle som både utviklings- og industriland gir en stor fordel i de kommende klimaforhandlingene. Landet har gode relasjoner til blant annet USA, Kina og India, som er viktige premissleverandører i klimaforhandlingene.

- Som vertsland for de internasjonale klimaforhandlingene til høsten har Mexico en nøkkelrolle. Mexico er medlem av OECD, men er også et utviklingsland, noe som gir landet stor troverdighet og en svært gunstig posisjon, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim som var i Mexico fredag 12. februar.

Solheim har i løpet av sitt besøk i Mexico hatt samtaler med blant annet den meksikanske miljøvernministeren, Juan Rafal Elvira Quesada, og utenriksministeren, Patricia Espinosa.


Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim med sin meksikanske kollega miljøvernminister Juan Rafal Elvira Quesada. Foto: Miljøverndepartementet.

I løpet av samtalene tok Solheim opp hvordan Norge kan bidra til å komme videre i de internasjonale klimaforhandlingene. Under Københavnmøtet la blant annet Norge og Mexico frem et felles finansieringsforslag for klimatiltak i utviklingsland, men Solheim understreker at det fortsatt gjenstår et stykke arbeid og mange avklaringer før et slikt fond er i havn.

Viktig med realistiske mål

- Et av formålene med dette besøket er å finne ut hvilke mål som er realistiske å nå under klimaforhandlingene (COP16) til høsten. Norge ønsker en juridisk bindende avtale, men det er mange som ikke støtter det. Derfor må vi sette oss realistiske mål, hvis ikke blir alle gode resultater en skuffelse, sier Solheim.

Fram mot COP16 som skal være i november/desember mener Solheim det er viktig at det avholdes uformelle møter mellom statsledere i tillegg til de faste forhandlingsmøtene som omfatter alle medlemslandene.

- For å få et best mulig resultat under klimaforhandlingene må vi følge FN-sporet og sikre at alle er med, men samtidig må vi være åpne for å ha uformelle samtaler mellom et mindre antall land. Ved å gjøre begge deler kan vi komme videre mot målet om en klimaavtale, men på veien er vi alle nødt til å inngå kompromisser, hvis ikke kommer vi ingen vei, sier Solheim.