Landbruks- og matdepartementet

Miljø: Miljøkart skal redusere vegsalting

Nyhet   •   feb 02, 2010 09:30 CET

Miljø: Norske veger kan neste år bli inndelt i ulike miljøsoner for å redusere bruken av salt. Forbruket av vegsalt er doblet på 10 år, og avrenning kan føre til miljøskader på sårbare områder.  Bioforsk og Statens vegvesen arbeider derfor med et risikokart for å begrense saltingen på utsatte strekninger.

Miljø: Norske veger kan neste år bli inndelt i ulike miljøsoner for å redusere bruken av salt. Forbruket av vegsalt er doblet på 10 år, og avrenning kan føre til miljøskader på sårbare områder.