Miljøverndepartementet

Miljøkonsekvensanalyse av handelsavtaler

Nyhet   •   feb 18, 2011 16:30 CET

Miljøverndepartementet har gitt Fridtjof Nansens Institutt (FNI) og Vista Analyse i oppdrag å utrede miljøkonsekvenser av en handelsavtale med Kina. Utredningen skal omfatte konsekvenser for miljøpolitikk, regelverk og det fysiske miljøet av en handelsavtale.

Analysen begrenses til de delene av en avtale som antas å kunne ha størst innvirkning på miljø. Utredningen utføres i to deler: Et forprosjekt som konkluderes februar 2011 og omfatter metode og omfang, og et hovedprosjekt som konkluderes desember 2011 og omfatter selve analysen av konsekvenser og mulige tiltak for å forsterke positive og motvirke negative konsekvenser.  Det er dialog med et kinesisk team om gjennomføringen av analysen.

Det gjennomføres nå en offentlig høring av prosjektets metodedel gjennom en egen nettside.

Dette er bakgrunnen for at MD i samarbeid med Vista Analyse og Fridtjof Nansens Institutt (FNI) arrangerer et seminar 4. mars på Litteraturhuset som både vil inkludere en presentasjon av analysens metodedel så vel som flere presentasjoner av metoder for og erfaringer med konsekvensanalyser av handelsavtaler fra andre land. EU, USA, Canada og New Zealand har over lengre tid hatt en fast praksis og metodikk for gjennomføring av bærekrafts- eller miljøkonsekvensanalyser av sine handelsavtaler. Det har ikke Norge og de andre landene vi forhandler sammen med gjennom den europeiske frihandelsorganisasjonen EFTA.

På seminaret vil Professor Ole Kristian Fauchald (FNI) og Haakon Vennemo (Vista Analyse) presentere prosjektets metodedel. En kinesisk forsker Professor Mao XianQiang fra Beijing Normal University vil presentere erfaringer fra slike analyser i Kina, og en engelsk forsker Professor Colin Kirkpatrick fra Manchester University vil presentere erfaringer i forbindelse med EUs konsekvensanalyser. I tillegg vil Delphine Sallard, Head of Unit Internal Audit and Evaluation, DG Trade/EU Kommisjonen presentere EUs overordnede tilnærming til bærekrafts konsekvensanalyser og tilhørende prosesser.

Representanter for sivilt samfunn og næringsliv inviteres til å kommentere innleggene og det vil bli anledning til å komme med innspill til prosjektets metodedel på seminaret. Seminaret avrundes med en åpen debatt om miljøkonsekvensanalyser før lunsj og en åpen debatt om bærekraftskonsekvensanalyser etter lunsj. Seminaret vil belyse problemstillinger som kan være aktuelle også for andre handelsavtaleforhandlinger, herunder med Indonesia og India.

Seminaret er gratis, tidspunkt kl.9.00-16.00, og inkluderer en enkel lunsj.

Påmelding til: Rådgiver i Miljøverndepartementet, Helene Hoggen, e-post: