Samferdselsdepartementet

Miljøvennlig godstransport: EU-støtte til norske prosjekter

Nyhet   •   feb 10, 2010 16:40 CET

Marco Polo-programmet

Posten Norge AS og rederiet Sea-Cargo AS er tildelt prosjektstøtte fra EUs Marco Polo-program for mer miljøvennlig godstransport. Prosjektene vil overføre store mengder gods fra vegtransport til henholdsvis jernbane og sjøtransport. Av totalt 70 søknader fra hele Europa, ble Postens prosjekt rangert som det beste.

- Det er regjeringens klare ambisjon at mer godstransport må bort fra vegnettet, og over på bane og sjø. At Posten Norges prosjekt blir rangert som det beste, viser at vi i Norge har stor kompetanse og innovasjonsevne når det gjelder å utvikle nye og mer miljøvennlige transportløsninger, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Støtten fra Marco Polo-programmet skal bidra til å redusere den økonomiske risikoen ved å ta i bruk mer miljøvennlige løsninger i internasjonal godstransport. Norges deltakelse er en del av EØS-avtalen.

Posten Norge ved BRING Logistics AS ble innstilt som det beste prosjektet av de i alt 70 søknadene som kom inn etter utlysningen i 2009. Prosjektet gjelder etablering av et nytt togtilbud for frakt av fersk fisk mellom Norge og de europeiske markedene i Benelux-landene og Nord-Frankrike.  Det tyske logistikkselskapet TX Logistik AG er partner i prosjektet. Prosjektet er tildelt støtte på over 4,3 millioner euro over en treårsperiode.

Prosjektet til rederiet Sea-Cargo AS, som har hovedkontor i Bergen, ble også rangert blant de beste, og gjelder frakt av trailerhengere uten trekkvogn mellom Esbjerg i Danmark og Amsterdam i Nederland. Partnere i prosjektet er Sea-Cargo AS i Norge og Sea-Cargos virksomheter i Nederland og Danmark. Prosjektet er tildelt et støttebeløp på 1,3 millioner euro over en treårsperiode.

Budsjettet for Marco Polo-programmet er på vel 450 millioner euro i perioden 2007-2013. Norges kontingent er på 9,6 millioner euro. Den norske kontingenten samfinansieres av Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Ved utlysningen i 2009 kom det inn i alt 70 søknader fra foretak over hele Europa. Dette var en økning på 50 prosent. Av de innkomne søknader var fire norske. Det er inngått kontrakter med de 22 høyest rangerte prosjektene for en samlet støttesum på 62 millioner euro.