Forsvarsdepartementet Norge

Miljøvennlig og fremtidsrettet ledelsesbygg til Hæren

Nyhet   •   nov 10, 2010 09:16 CET

I 2009 ble generalinspektøren for Hæren (GIH) og hans stab lokalisert på Bardufoss. Nå er planene for bygging av nytt ledelsesbygg godkjent av Forsvarsdepartementet.


Illustrasjon av det nye ledelsesbygget: Dyrvik Arkitekter AS.

Det nye ledelsesbygget skal plasseres sentralt i Rusta leir, og er planlagt ferdigstilt i løpet av 2012. Til sammen vil ca 80 ansatte ha sitt daglige virke i det nye bygget.

Passivhus
Forsvaret vil med dette få et fleksibelt og fremtidsrettet administrasjonsbygg, som ved behov kan tilpasses flere ulike formål uten vesentlig ombygging. Det ligger også til rette for at bygget skal kunne utvides ved behov.

Bygget er et såkalt passivhus, og prosjektet er derfor også et pilotprosjekt når det gjelder effektiv energibruk. Ved bygging av passivhus fokuseres det på å redusere energibehovet, ved blant annet ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet og varmegjenvinning. Slike bygg har derfor et veldig lavt energibehov sammenlignet med vanlige bygg.

Gi erfaringer
Prosjektet skal gi forsvarssektoren erfaringer med denne typen bygg, og utgjør en del av Forsvarets energieffektiviseringsarbeid. I så måte bidrar dette bygget også til regjeringens klimapolitiske målsettinger.

- Jeg er veldig glad for at vi nå får muligheten til å bygge et så fremtidsrettet, miljøvennlig og samtidig nøkternt bygg, og ser virkelig frem til å flytte inn sammen med min stab. Det vil gi Forsvaret en unik mulighet til å prøve ut nye og miljøvennlige løsninger. Huset vil også bidra til bedre ressursutnyttelse, blant annet fordi vi får mer effektive lokaler, tilpasset Hærstabens mange ulike oppgaver, sier generalinspektøren for Hæren, generalmajor Per Sverre Opedal.


Planskisse over leiren. Illustrasjon: Dyrvik Arkitekter AS