Landbruks- og matdepartementet

Miljøvennlig plantevern i 2014

Nyhet   •   feb 10, 2011 16:12 CET

2014 blir en milepæl for et mer miljøvennlig jordbruk i Europa - også i Norge. Da skal nemlig alle EU-bønder har tatt i bruk prinsippene for integrert plantevern. I Norge skal 50 prosent av bøndene ha gjort det samme. Det betyr at ikke-kjemiske tiltak skal prioriteres innen plantevern.

Integrert plantevern går kort fortalt går ut på at kjemiske plantevernmidler ikke skal være førstevalget, men ett av mange tiltak bonden skal bruke.

Status i Europa
EU vedtok i 2009 et direktiv som omhandler en bærekraftig bruk av kjemiske plantevernmidler. Her har integrert plantevern en sentral plass. Gjennom nasjonale handlingsplaner skal medlemslandene gjøre rede for hvordan de vil sikre at "de generelle prinsippene for integrert bekjempelse av skadegjørere blir fulgt av alle yrkesdyrkere senest 1. januar 2014".

I forkant av direktivet ligger en omfattende forskning, og her har ENDURE-nettverket (2007-2010) betydd mye.


2014 blir en milepæl for et mer miljøvennlig jordbruk i Europa - også i Norge. Foto: Misty Møller Dagsavisen/Samfoto