Landbruks- og matdepartementet

Mindre fattigdom med integrert dyrking

Nyhet   •   feb 18, 2011 16:19 CET

En ny studie fra FAO – FNs organisasjon for landbruk og mat viser at parallell produksjon av mat- og energivekster kan være den beste måten å sikre mat- og energisikkerheten og samtidig redusere fattigdommen i enkelte land.

Rapporten, "Making Integrated Food-Energy Systems (IFES) Work for People and Climate – An Overview", bygger på konkrete eksempler fra Afrika, Asia og Latin-Amerika, samt fra enkelte andre land i den rike delen av verden.

Gunstig for småbrukere
– Jordbrukssystemer som kombinerer produksjon av mat- og energivekster innbærer mange fordeler for fattige samfunn på landsbygda, sier Alexander Müller, FAOs undergeneraldirektør for avdelingen for naturresurser.

– Fattige bønder kan eksempelvis benytte restene fra risavlingene til å produsere bioenergi, eller så kan rester fra skogen brukes i et skogsjordbruk for å avle frem matvekster som frukt, kokosnøtter og kaffebønner, sier Müller. Han påpeker samtidig at andre typer av dyrkingssystemer for mat og energivekster benytter biprodukter fra husdyrhold og biogassproduksjon.