Høyskolen Kristiania

Mindre klasser – mer dialog

Nyhet   •   jun 28, 2013 10:52 CEST


studenter-tavle

På universiteter og høyskoler kan auditoriene romme opp mot 650 studenter. Vi tror derimot at læringsutbyttet blir best dersom undervisningsrommene er vesentlig mindre.

– De fleste av våre klasserom har 63 plasser. Vi har kun ett auditorium med 194 plasser. Det er et bevisst valg vi har tatt fordi studentene lærer helt klart mer når rommene er mindre og det er enklere å være i dialog med foreleserne. De fleste høyskoler og universiteter bruker i dag auditorier og klasserom med 250-400 plasser og da blir det utfordrende å stille spørsmål dersom man lurer på noe.sier rektor Trond Blindheim.

Viktig med dialog
I markedsfag er det viktig med meningsutveksling, debatt og samtale mellom studenter og foreleser for at undervisningen skal gi størst mulig utbytte for studentene. – Undersøkelser vi har foretatt viser at studentene som deltar i slik type undervisning lærer mer enn andre.

Erfaring fra andre høyskoler
Mange av våre fagansatte har omfattende erfaring fra undervisning på andre høyskoler og vet at det er vanskelig å få god kontakt med studentene hvis klasserommene og auditoriene blir for store. Selv har jeg undervist i mange år på BI og erfart at hvis jeg der stilte spørsmål så ble studentene helt stille, sier Blindheim.

- Vi kommer alltid til å fokusere på dialogpedagogikk, uansett hvor mange studenter vi eventuelt får på sikt. Vi er i en vekstfase, og fordi vi ligger midt i sentrum er det lett å skaffe til veie flere lokaler når vi behøver det. Undervisningsrommene våre skal alltid være små, så dialogen mellom studenter og forelesere blir så fruktbar som mulig, avslutter han.