Landbruks- og matdepartementet

Mindre skogplanting i 2010

Nyhet   •   feb 25, 2011 09:30 CET

I 2010 ble det i Norge satt ut 20,3 millioner skogplanter over et areal på 119.000 dekar. I forhold til 2009 er dette en nedgang både i antall planter og areal som er tilplantet. Hogsten økte derimot i 2010 med hele 24 prosent.

De totale investeringer i skogplanting på landsnivå var i 2010 på 99,3 mill kroner. Ungskogpleie og markberedning hadde også en nedgang, mens hogsten har økt mye i 2010.

Nedgangen i planteaktiviteten i forhold til 2009 var på 2,4 millioner planter, eller 10,7 prosent. Mye av dette skyldes trolig at hogsten i 2009 var veldig lav på grunn av finanskrisen, og dette gir færre hogstflater å tilplante. Men positivt nå er at hogsten i 2010 økte med hele 24 prosent.

Norske skogeiere må plante mer
Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk er bekymret og maner norske skogeiere til å plante mer. Han mener planteinnsatsen minst må dobles. På Skog og Tre 2010 varslet han tettere oppfølging av skogeiere som ikke følger sine lovpålagte oppgaver om å legge til rette for en ny generasjon etter hogst.

Hedmark toppet statistikken
Det er i de typiske skogfylkene aktiviteten er høyest. I 2010 toppet Hedmark plantestatistikken med et antall på 4,5 mill, etterfulgt av Oppland med 4,1 mill og Nord-Trøndelag med 2,3 mill. Disse tre fylkene sto alene for 54 prosent av planteaktiviteten i 2010.

Forsidefoto. Bjørkeskog. Foto: Øystein Søbø, Samfoto.