Utenriksdepartementet

Minekonvensjonen ti år - titusener av menneskeliv spart

Nyhet   •   des 04, 2009 12:54 CET

Denne uken var mer enn 150 stater samlet under norsk presidentskap i Colombia for å oppsummere det første tiåret etter at Minekonvensjonen trådte i kraft. Og man har gode resultater å vise til. Ti år etter at forbudet mot landminer trådde i kraft, brukes våpnene knapt lenger, store områder er ryddet, og titusener av menneskeliv er spart.

- Minekonvensjonen har ikke bare vist at det umulige var mulig, den er også et godt eksempel på verdien av internasjonalt samarbeid, sier statssekretær Gry Larsen som ledet den norske delegasjonen på Tilsynskonferansen. Konferansen ble gjennomført under ledelse av avdelingsdirektør Susan Eckey som vil inneha presidentskapet for Minekonvensjonen frem til neste statspartsmøte i Genève november 2010.

Minekonvensjonen ble vedtatt i Oslo i 1997. Initiativtakerne Jody Williams og Den internasjonale minekampanjen mottok Nobels Fredspris i 1997. I dag har 156 land sluttet seg til Minekonvensjonen som forbyr all bruk, produksjon, lagring og overførsel av antipersonellminer. Konvensjonen innebærer også en forpliktelse om rydding av minerammede områder, destruksjon av lagre, bistand til ofre og internasjonalt samarbeid og bistand.

- Minekonvensjonen er fortsatt viktig.  Avtalen redder fortsatt menneskeliv og har gjort hverdagen tryggere for hundretusener av mennesker. Men fremdeles gjenstår det viktige utfordringer. Blant annet må vi gjøre mer for de overlevende, sier Gry Larsen.

Tilsynskonferansen fokuserte på gjennomgang av status for gjennomføring av konvensjonen, handlingsplanen for 2010-2014 og Cartagena-erklæringen. Alle disse dokumentene ble vedtatt under høynivådelen som avsluttes fredag 4. desember. Fire land - Albania, Hellas, Zambia og Rwanda - erklærte at de nå har avsluttet minerydding og dermed er minefrie land i henhold til Minekonvensjonens bestemmelser. Fire land - Tadsjikistan, Kambodsja, Argentina og Uganda - fikk utsatt frist for minerydding. Tre land - Hviterussland, Hellas og Tyrkia - har  ennå ikke innfridd sine forpliktelser  med å ødelegge sitt lager av anti-personellminer.

- Minekonvensjonen har endret vår måte å se på nedrustning ved at man tar utgangspunkt i den humanitære virkningen av bruk av visse typer våpen - humanitær nedrustning. Disse erfaringene fra Minekonvensjonen og den kommende Konvensjonen om klaseammunisjon vil bli tatt  videre i vårt humanitære arbeid med særlig fokus på å forebygge og bekjempe væpnet vold, sier Larsen.