Helse- og omsorgsdepartementet

Ministermøte i OECD

Nyhet   •   okt 11, 2010 09:28 CEST

Prioritering i helsesektoren etter finanskrisen var tema for OECDs helseministermøte i Paris 7. og 8. oktober. Møtet ble ledet av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. 36 land hvorav 33 OECD medlemmer og flere internasjonale organisasjoner deltok på møtet.

Helseministrene hadde spesielt fokus på prioritering som følge av finanskrisen, forebygging av kroniske sykdommer og på kvalitet i helsesektoren.

De fleste OECD-landene har hatt vekst i helsebudsjettene i en årrekke. Etter finanskrisen har mange vært nødt til å kutte i budsjettene, mens andre har fortsatt å investere. For mange av landene har det vært en utfordring å effektivisere uten at det går ut over kvalitet på, eller tilgangen til helsetjenester.

Nødvendigheten av høyt fokus på kvalitet var et sentralt tema for konferansen. Når man ikke lenger kan forvente den samme veksten man har vært vant til, er det nødvendig å gå gjennom organiseringen slik at man sikrer at man får mest mulig helse for pengene. Elektroniske resepter og andre e-helsesystemer ble trukket frem av flere av deltakerne på møtet. Flere land er i ferd med å etablere nasjonale standarder slik at man kan sikre riktig kvalitet på behandlingen både i primærhelsetjenesten og på sykehusene.

Forebygging av livsstilssykdommer er i fokus i alle land. USA pekte på at det er en reell fare for at dagens generasjon amerikanere kan bli den første med en kortere forventet levealder enn sine foreldre. I OECD-landene er nå halvparten av voksne overvektige. 1 av 3 amerikanske og meksikanske barn er sterkt overvektige.

-På samme måte som vi har sosial ulikhet i helse i Norge, ser vi det samme også i OECD-landene, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen. Dette er spesielt knyttet til kroniske sykdommer. Vi må fortsatt ha fokus på tobakk og alkohol, og det må satses offensivt på forebygging av overvekt ved hjelp av et sunt kosthold og tilstrekkelig fysisk aktivitet. Mange land har en sterk økning i overvekt og fedme, både hos voksne og barn. På dette feltet kan vi lære mye av hverandre, sier Strøm-Erichsen.