Utenriksdepartementet

Møte om det somaliske sjørøverproblemet

Nyhet   •   jan 25, 2010 21:00 CET

Priv. til red.
Kontaktgruppen om det somaliske sjørøverproblemet møtes under norsk ledelse i New York 28. januar. Deler av møtet er åpent for pressen, og det legges opp til pressemuligheter før og etter møtet.

Norge har for tiden formannskapet i kontaktgruppen Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia (CGPCS). I denne gruppen møtes land og organisasjoner for å samordne innsatsen mot piratvirksomheten utenfor kysten av Somalia.

Plenumsmøtet i New York vil bli ledet av seniorrådgiver i UD, Carl P. Salicath, som er kontaktgruppens formann. Rundt 130 deltakere fra mange land og organisasjoner er påmeldt, inkludert representanter for Somalia, FN, EU, NATO og USA. Også Norges Rederiforbund vil delta.

Kontaktgruppen har fire arbeidsgrupper som arbeider med regional kapasitetsbygging og militær koordinering, rettslig forfølging av pirater, forebyggende tiltak og kommunikasjon med somaliske myndigheter.

Kontaktgruppens erfaring er at samarbeidet virker, men at det gjenstår store utfordringer for å få bukt med piratproblemet. Mye av løsningen ligger på land. God koordinering med den bredere orienterte internasjonale kontaktgruppen for Somalia (ICG) er derfor viktig.

Tid: Torsdag 28. januar kl. 10:00.18:00.
Sted: FN-hovedkvarteret i New York.

Pressekontakter:
Seniorrådgiver Haakon Svane, mobil + 47 901 99 082
Pressemedarbeider Emma Kwesiga Lydersen, mobil + 1 6466429910