Miljøverndepartementet

Møte om klimaforliket

Nyhet   •   nov 16, 2010 12:55 CET

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim har i dag avholdt et møte om klimaforliket med regjeringspartiene og Høyre, Kristelig folkeparti og Venstre. Møtet hadde to formål. I møtet ble status for oppfølgingen av klimaforliket gjennomgått og det ble innbudt til en debatt om mulighetene for et klimaforlik II for å nå målene om nasjonale utslippsreduksjoner.

I forbindelse med møtet legges det ut en gjennomgang av regjeringens oppfølging av det enkelte punkt i klimaforliket.

Les statuslisten for klimaforliket og klimameldingen per 16. november 2010 (pdf)