Olje- og energidepartementet

Møteplass om Deepwater Horizon - ulykken

Nyhet   •   sep 08, 2010 09:14 CEST

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen inviterte tirsdag 7. september til Møteplass om Deepwater Horizon-ulykken. På møtet deltok arbeidsminister Hanne Bjurstrøm, samt representanter frå oljeselskapene, leverandørindustri og sentrale organisasjoner.

- Etter ulykken i Mexicogolfen tas det mange initiativ – både nasjonalt og internasjonalt av myndigheter og selskaper for at en lignende ulykke ikke skal skje igjen. Initiativene har betydning for alle aktørene involvert i næringen. Det er derfor viktig å sikre god informasjonsflyt mellom relevante parter, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Olje- og energiministeren redegjorde kort for de ulike oppfølgingstiltak norske myndigheter har satt i gang i kjølvannet av ulykken, og om viktigheten av å fortsette dette arbeidet. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm understreket viktigheten av trepartssamarbeidet og introduserte Petroleumstilsynet, som ga en orientering om deres oppfølging av ulykken.