Olje- og energidepartementet

Møter ordførere og byrådsleder om kraftsituasjonen i bergensområdet

Nyhet   •   nov 25, 2010 09:02 CET

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen møter i morgen ordførere fra kommunene Bergen, Sund, Os og Fjell samt byrådsleder og forretningsutvalg i Bergen, for å gi en nærmere orientering om kraftsituasjonen i bergensområdet.

- Kraftsituasjonen i bergensområdet er svært sårbar. Forsyningen inn til området må bedres, men tema for møtet i morgen er de tiltak som vil være aktuelle dersom en kritisk situasjon oppstår i påvente av utbedring. Det er viktig at berørte kommuner kjenner til konsekvenser og ansvarsforhold i en slik situasjon, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Før tilstrekkelig overføringskapasitet er på plass må situasjonen om nødvendig håndteres gjennom andre virkemidler. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statnett og Bergenshalvøens Kommunal Kraftselskap (BKK) deltar på møtet sammen med statsråden.

I møtet vil kraftsituasjonen bli drøftet og det vil være en gjennomgang av tiltakene for håndtering av en eventuell anstrengt kraftsituasjon.

Møtet finner sted i morgen torsdag 25.november på Bergen Kongressenter i Håkonsgaten 2, fra klokka 10.00 til 12.30.

Statsråden er tilgjengelig for pressen rett i etterkant av møtet.

For informasjon om møtet kontakt kommunikasjonsrådgiver Jon Evang, tlf. 93 40 13 82.