Forsvarsdepartementet Norge

Møtte Chiles forsvarsminister – diskuterte NASAMS

Nyhet   •   feb 14, 2010 20:15 CET

Fredag møtte statssekretær Espen Barth Eide Chiles forsvarsminister Francisco Vidal. Hovedtyngden av samtalen dreide seg om Chiles fremtidige kjøp av luftvern, der Norge er en av tilbyderne.

Daværende forsvarsminister, nåværende president i Chile, Michelle Bachelet, var i Norge på offisielt besøk i 2003. Allerede da ble det uttalt et ønske om økt samarbeid på forsvars- og sikkerhetspolitisk side mellom Norge og Chile. Denne uken tok statssekretær Espen Barth Eide dette ønsket et skritt videre da han besøkte Chile.


Fredag møtte statssekretæren Chiles forsvarsminister Francisco Vidal. Samtalen dreide seg i store trekk om det gjensidige ønsket om å styrke forsvars- og sikkerhetspolitiske bånd mellom de to landene, men Chiles nært forestående kjøp av luftvern var den viktigste delen av samtalen. Chiles forsvar er modernisert i senere tid og landet har anskaffet mye nytt materiell til så vel Hæren, Sjøforsvaret og fly til Luftforsvaret. Nå gjenstår det strategiske viktige innkjøpet av luftvern. Dette er for tiden det største materiellanskaffelsesprosjektet i det chilenske forsvaret.

NASAMS, utviklet av Kongsberg Gruppen ASA, er nå ett av to gjenværende alternativer som gjenstår for Chile. -Vi føler at NASAMS ligger godt an, noe Vidal også ga klart uttrykk for i samtalen. Det var viktig for oss å understreke Norges gode erfaringer med systemet, og at vi vil gi praktisk støtte til Chile hvis de velger dette systemet, akkurat som vi samarbeider med andre brukerland. Regjeringen har en uttalt ambisjon om å styrke norsk forsvarsindustri, og denne muligheten kan åpne spennende muligheter for å styrke denne delen av forholdet mellom Norge og Chiles, sier statssekretæren. Det er ventet at Chile vil velge luftverntilbyder i løpet av våren.

-Vi diskuterte også muligheten for å inngå en sikkerhetsavtale med Chile om håndtering av gradert informasjon, en ide som ble godt mottatt. Arbeidet starter nå, og avsluttes så snart formalitetene er på plass, sier Barth Eide.

Statssekretæren besøkte også det chilenske utenriksdepartementet, der han i samtaler med blant annet den chilenske fungerende utenriksråden Ignacio Gonzales diskuterte flere sikkerhetspolitiske temaer. Barth Eide og Gonzales utvekslet synspunkter det chilenske og norske forholdet på nedrustningssiden. Både Norge og Chile var aktive i prosessene rundt landminekonvensjonen og klasevåpenforbudet. Norge ønsker nå å ta en sentral rolle i arbeidet med å utarbeide en internasjonal avtale om å regulere ulovlig bruk av håndvåpen. En rekke land vil delta på en konferanse i Oslo i april for å diskutere dette videre.

Statssekretærens besøk til Brasil og Chile har vært meget vellykket. -Vi har hatt konstruktive samtaler i begge land på flere nivå, og har kommet et godt stykke på vei når det gjelder å utvide det allerede gode bilaterale forholdet til begge land til også å inkludere forsvars- og sikkerhetspolitiske temaer. Vi har blitt svært godt mottatt i begge land, og ser frem til å videreutvikle samarbeidet på konkrete områder i fremtiden, avslutter statssekretær Espen Barth Eide etter sitt siste møte på sitt første besøk til Latin-Amerika som statssekretær.