Forsvarsdepartementet Norge

Mot Europas mest moderne marine

Nyhet   •   sep 10, 2010 15:51 CEST

– Dette er en stor og viktig dag for kystnasjonen Norge. Vi har mye å forsvare, og med KNM ”Storm” og Skjold-klassen står vi bedre rustet enn noen gang, sier statssekretær Roger Ingebrigtsen, som overvar dåpen av KNM ”Storm”.

Torsdag 9. september ble MTB-en KNM ”Storm” døpt ved verftet Umoe Mandal. Gudmor var Ine Marie Eriksen Søreide, leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité.


Statssekretær Roger Ingebrigtsen og gudmor, leder av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Ine Marie Eriksen Søreide får orientering av løytnant Chris Petter Haukedal på broen på KNM ”Storm”. - Foto: Forsvarsdepartementet

– Disse fartøyene bidrar til at det norske Sjøforsvaret nå er i ferd med å få Europas mest moderne marine, sier statssekretær Roger Ingebrigtsen, som overvar dåpen.

Viktige fartøyer for Norge
KNM ”Storm” er først ut av til sammen seks fartøyer i Skjold-klassen. Det er et moderne, teknisk avansert fartøy som er viktig for å ivareta Norges oppgaver innen suverenitetshevdelse og krisehåndtering i norske og internasjonale farvann. Båtene har stor kampkraft, lang utholdenhet og stor evne til å takle krevende forhold på sjøen. Hovedvåpenet til Skjold-klassen vil være det norskproduserte Naval Strike Missile (NSM). Fartøyene har vakt betydelig oppsikt i verden for øvrig.

– Norsk sjøområde er veldig stort, og vi trenger militære fartøyer for å sikre våre rettigheter og forpliktelser på havet. Skjold-klassen er høyteknologisk og har en naturlig plass i det norske forsvaret. MTB-ene er, så langt vi vet, verdens raskeste marinefartøy. De vil gi et betydelig bidrag i forhold til sjømilitær tilstedeværelse i nordområdene, presiserer en fornøyd statssekretær.

MTB-ene vil også kunne brukes til søk- og redningsaksjoner og beskyttelse av installasjoner på norsk sokkel. De er i tillegg utstyrt for å kunne delta i internasjonale operasjoner.

Forsinket levering
Fartøyene har blitt forsinket, hovedsakelig grunnet motorproblemer.

– Det er selvsagt ikke optimalt. Jeg vil likevel presisere at vi er fornøyd med at de tekniske problemene nå er løst. Det viktigste for oss er at vi nå kan ta båtene i bruk, sier Ingebrigtsen.

– Vi er kjent med at Umoe Mandal har redusert virksomheten som følge av at MTB-ene snart er ferdige. I forbindelse med regjeringens tiltakspakke for verftsindustrien ble det lansert flere tiltak for å støtte opp om videre drift ved Umoe Mandal. Det er i Forsvarets interesse å få flere land som brukere av Skjold-klassen, og vi vil derfor prioritere bruk av markedsstøtteressurser til Umoe Mandal. Videre er det besluttet at vedlikehold av Skjold-klassen, ut over det Forsvaret selv utfører, skal forbeholdes norsk industri, avslutter statssekretæren.