Kystverket

Motorveier til sjøs: Østersjøen

Nyhet   •   des 02, 2009 12:53 CET

Kystverket deltar i EUs arbeidsgrupper for etablering av sjøtransportkorridorer i Nordsjøen og gjennom Østersjøen. Nå er utlysningsdokumentet klar for søknad om støtte til initiativ i Østersjø-regionen.
Av thor.vartdal@kystverket.no01.12.09
I arbeidet med å etablere såkalte motorveier til sjøs - "Motorways of the Sea" (MoS) - publiseres det jevnlig utlysningdokument som beskriver muligheter og betingelser for å motta økonomisk støtte fra EU under TEN-T programmet (transeuropeisk transportnettverk - TEN-T).

Den viktigste forutsetningen er at initiativet som det søkes støtte til har økt bruk av sjøtransport som formål, ettersom Motorways of the Sea har følgende definisjon: En integrert transportkjede som går fra dør til dør, hvor hovedtyngden av transportarbeidet foregår på sjø, og som er konkurransedyktig med veitransport.

Fiskeri- og kystdepartementet har det nasjonale oppfølgingsansvaret, men har gitt Kystverket i oppdrag å delta i de regionale arbeidsgruppene for Nordsjøen og Østersjøen.

Arbeidsgruppen for Østersjøen (MoS Task Force Baltic Sea) har nylig utarbeidet et revidert utlysningsdokument - et såkalt Open Call. Det vil si at det er mulighet for å få søknader vurdert fortløpende fram til 2013. Utlysningen publiseres samtidig i alle deltakerlandene.

Norge deltar ikke i TEN-T samarbeidet finansielt, og infrastrukturtiltak i Norge er derfor ikke støtteberettiget. Det kan likevel være interessant for norske aktører å delta i MoS-prosjekter, f.eks som en del av et internasjonalt konsortium.

For mer informasjon om MoS Baltic Sea Open Call 2009-2013: