Olje- og energidepartementet

Mottar rapport fra ekspertutvalg for økt utvinning

Nyhet   •   sep 22, 2010 08:53 CEST

Olje- og energidepartementet oppnevnte tidligere i år et ekspertutvalg som skulle komme med tiltak for å øke utvinningen av petroleumsressurser på norsk sokkel. Onsdag 22. september kl 10.00 vil olje- og energiminister Terje Riis-Johansen motta rapporten av utvalgets leder Knut Åm.

-Etter 40 år med petroleumsvirksomhet på sokkelen er det  oppnådd en høy utvinningsgrad, men med dagens planer vil likevel om lag halvparten av ressursene bli liggende igjen i bakken etter at feltene er stengt ned. Potensialet er stort og jeg ser frem til å se på tiltakene for økt utvinning som utvalget nå kommer med, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Pressen er velkommen til å være til stede under overrekkelsen.

Tid: Onsdag 22. september kl 10.00
Sted: Olje- og energidepartementets lokaler i R4, Einar Gerhardsensplass 1, Oslo.

Påmelding til Kommunikasjonsenheten på e-post , eller telefon 415 73 500.