Miljø-Teknologi AS

MT-Oxycarb - alt i ett & plassbesparende

Nyhet   •   feb 03, 2017 09:46 CET

MT-OXYCARB er det siste innen luktreduksjon og er en kombinasjon av våre bestselgere MT-PHOTOX og MT-CARBON som begge er designet for kostnadseffektiv og optimal luktrensing. Dette er enkle "plug and play" enheter. MT-OXYCARB renser de fleste lukter, og gir et meget rent utslipp. Ved riktig ventilasjon og god rensing, oppnår man redusert korrosjon samt HMS vennlig miljø.

MT-OXYCARB is the latest in odor reduction and is a combination of our bestsellers MT-Photox and MT-CARBON both of which are designed for cost-effective and optimal odor purification.

Virkemåte/Solution

Forurenset luft/gass føres gjennom et oksidasjonsfelt bestående av MT-LAMP spesial UV-lamper. Lampene bryter ned organiske emner og en rekke luktende gasser. Deretter føres luften gjennom et tilpasset lag MT-Acarb aktivt kull. Kullet er spesialtilpasset luktrensing og luktemnene adsorberes i det svært porøse kullet.

Polluted air / gas passes through an oxidizing field of special designed UV lamps - MT-Lamp. The lamps breaks down organic threads and a variety of odorous gases. Then, the air passes through a custom layer of MT Acarb activated carbon. MT-Acarb 40 is customized for odor treatment and odor topics are adsorbed in the highly porous carbon.

Optimal design

MT-OXYCARB er designet med høy rensegard og svært lavt trykkfall. Det gir lavt energiforbruk.

Størrelser og luftmengder: MT-OXYCARB leveres i 6 størrelser, 100 m³/h, 200 m³/h, 300 m³/h, 500 m³/h, 1000 m³/h og 1500 m³/h.

MT-OXYCARB is designed with high capture rate and very low pressure drop. It provides low energy consumption.

Sizes and air volumes: MT-OXYCARB available in 6 sizes, 100 m³/h, 200 m³/h, 300 m³/h, 500 m³/h 1000 m³/h and 1,500 m³/h.

Oxy2

Kommunikasjon SD anlegg

MT-OXYCARB OX300/500/1000/1500 er utstyrt med integrert trykktransmitter samt PLS og kan kommunisere med SD anlegg i pumpestasjonen/renseanlegg. PLS styrer alle funksjoner i enheten, sånn som spyling, undertrykk, lamper, styre viften, start/stopp samt styre viftepådrag for konstant luftmengde. Vi leverer også tilpassede Colasit vifter til disse anleggene. Slik at alt er komplett.

MT-OXYCARB OX300 / 500/1000 /1500 is equipped with integrated pressure transmitter and PLC. PLC communicate with pump station / treatment plant. PLC controls all functions of the device, such as flushing, pressure, lamps and fan - securing constant airflow. We also supply custom Colasit fans to these plants. So everything is complete.

Miljø-Teknologi AS har over 20 års erfaring innen lukt/gass systemer i Skandinavia.

Vi er trendsetteren i vår bransje.