Statsministerens kontor

- Mulig å skaffe 100 milliarder dollar i året til klimatiltak

Nyhet   •   nov 05, 2010 16:16 CET

Norges statsminister Jens Stoltenberg og Etiopias statsminister Meles Zenawi sier at å skaffe 100 milliarder US dollar i året til klimatiltak i fattige land innen 2020, er utfordrende men mulig. De to presenterte i dag rapporten fra høynivågruppen som de har ledet, for FNs generalsekretær.

- Om vi skal nå dette målet, er det nødvendig med en kombinasjon av nye statlige bidrag, en økning i eksisterende statlige bidrag og økte private bidrag. En pris på 20-25 US dollar pr. tonn CO2 innen 2020 vil være avgjørende for å nå målet, sier Stoltenberg og Zenawi.

Finansiering av klimatiltak er en avgjørende faktor i det globale arbeidet for å møte klimaendringene. Derfor forpliktet industriland seg i København i fjor til å bidra med til sammen 100 milliarder US dollar i året innen 2020, for å imøtekomme behovet som utviklingsland har for tiltak som kan redusere virkningen av klimaendringer. Dette skal være meningsfulle miljøtiltak som gjennomføres på en åpen og transparent måte.

De to lederne av høynivågruppen håper rapporten vil ha betydning for både FNs klimakonferanse og andre beslutningstagere.

For å kunne mobilisere 100 milliarder US dollar i året innen 2020, er dette sentrale elementer:

  • en karbonpris på 20-25 US dollar pr. tonn CO2 innen 2020;
  • utvikling av nye statlige instrumenter som omsetning av utslippskvoter, skatt på CO2, overføring av subsidier fra fossilt drivstoff, og prissetting på utslipp fra internasjonal transport;
  • økte private investeringer i klimatiltak.

Statlige tiltak basert på karbonprising er av spesiell interesse, siden de både øker inntektene og fungerer som oppmuntring til miljøtiltak.

Flere finansieringskilder kan nokså raskt bli operative. For å trappe opp nødvendige klimatiltak i utviklingsland, må man gå videre med å opprette Copenhagen Climate Green Fund og avleggere som et mulig Africa Green Fund.

Statsministrene Stoltenberg og Zenawi har ledet en gruppe av 21 personer som omfatter stats- og regjeringssjefer, representanter for industri- og utviklingsland, akademikere og næringslivsrepresentanter. De to sier at gruppen har kunnet nyttiggjøre seg ekspertise fra et bredt interessefelt. Dette har vært avgjørende for det gruppen har oppnådd, og de to er takknemlige for engasjement, nytenkning og verdifulle bidrag fra alle gruppens medlemmer.

Les sammendraget og hele rapporten på FNs nettsider, og også alt bakgrunnsmaterialet fra de ulike arbeidsgruppene.

Høynivågruppen for finansiering av tiltak mot klimaendringer ble opprettet av FNs generalsekretær 12. februar 2010. Gruppens mandat var å se på mulige inntektskilder som vil gjøre det mulig å nå det nivået for klimatiltak som ble lovet på FNs klimakonferanse i København i desember 2009.

Se pressekonferansen på nett-tv på FNs nettsider.