Ferd

Mulighetenes tid på børsen

Nyhet   •   aug 10, 2012 14:13 CEST

Bilde tekst: Jeg tror faktisk man må tilbake til 1930-årene for å finne like gunstige langsiktige muligheter i aksjemarkedet som nå, sier Alexander Miller, direktør for Ferd Invest

Om 20 år kan kanskje en langsiktig aksjeinvestor med is i magen se tilbake på midten av ti-tallet som et ideelt tidspunkt for nye investeringer...

– Jeg tror faktisk man må tilbake til 1930-årene for å finne like gunstige langsiktige muligheter i aksjemarkedet som nå. Og denne oppfatningen skyldes ikke bare at jeg er født optimist, sier Alexander Miller, direktør for Ferd Invest.

Billig mulighet
Miller fremhever at langvarig nedgang i aksjemarkedet, kombinert med mangel på konkrete utsikter til bedring, gjør at risikoviljen nå er minimal blant investorene. Svært mange frykter at de dårlige tidene vil fortsette, derfor er det få som vil satse pengene sine på en ny vekstperiode.

– Det vil i praksis si at man betaler lite for muligheten til å være med på en oppgang om man går inn i markedet nå. Samtidig er de fleste problemer, bekymringer og negative tendenser forlengst priset inn i aksjekursene. Sett i sammenheng åpner dette store muligheter for gode kjøp for en investor med Ferds evne og muligheter til langsiktighet, sier Miller. Og han minner om at historisk sett har alltid en nedgangskonjunktur før eller senere snudd.

Bedre tider?
Nå ser Miller flere tegn som kan tyde på at aksjemarkedet går mot bedre tider. Dette til tross for at mange av de siste årenes problemer fortsatt står uløst i både Europa og USA, og at opp- og nedturene har vært store på de nordiske børsene der Ferd Invest opererer.

– Disse svingningene illustrerer imidlertid først og fremst usikkerheten og nervøsiteten i markedet. Både gode og dårlige nyheter gir uforholdsmessig store utslag, sier Miller, som ser det som sannsynlig at arbeidet med å finne nye innfallsvinkler til å løse gjeldskrise og vekstproblemer i eurosonen etter hvert vil gi resultater. Det samme gjelder innsatsen for å stimulere økonomien i USA; dessuten er det fortsatt stort potensial i en rekke ”nye” land i Asia, Afrika og Syd-Amerika.

Slingringsmonn
Alexander Miller understreker imidlertid at det er vanskelig å treffe bunnen i en konjunktursyklus nøyaktig.

– Man må regne med noen års slingringsmonn. Skal man lykkes i å utnytte mulighetene er det nødvendig med både tålmodighet og is i magen, sier han.

Les hele saken i Ferdmagasinet 2-2012.