Kronprinsparets Fond

Myggen trente Pøbler i streetfootball

Nyhet   •   jan 17, 2014 00:00 CET

Forrige uke fikk Pøbelprogrammet i Lier besøk av Streetfootball Norway og Erik «Myggen» Mykland. På programmet sto både streetfootball, sykkeltrening, skriving av CV og historier rundt eget liv – med fokus på at «Du e’ og’ nok»
- Selv om flere av deltakerne hadde vært spente på den fysiske delen, var responsen veldig god. Alle kjente det var godt å få i gang kroppen etter flere uker med kurs og stillesitting. Vi informerte videre hvordan trening og fysisk aktivitet kan være en del av å forberede seg inn mot et aktivt arbeidsliv, sier Myggen.


Positiv forsterkning og fokus


Streetfootball startet som et undergrunnsprosjekt i Oslo i 2002. Formålet var å tilrettelegge for et aktivitetstilbud som appellerte til ungdom som faller utenfor den organiserte idretten, og bidra aktivt til anti-voldsarbeid i lokalmiljøer. Fra og med 2012 inkluderer aktiviteten rekruttering til jobb som et nytt og sentralt program, og nå i samarbeid med Pøbelprosjektet.

- For oss er det viktig med positiv forsterkning og fokus. I kurset jobbet vi blant annet med kartlegging av deltakerne og samtaler på hvordan de kan nå sine mål og eventuelle drømmejobber. Felles for de fleste var at vi i dialog fant ut at mange hadde spennende hobbyer og annet som kunne være med i CV-ene og i presentasjoner av deltakerne. Det å få fokus på dette, og jobbe med de sterke sidene og hva man kan fylle CV-ene sine med, ble en god prosess, forteller Myggen.


"Myggen" fortalte sin historie


Erik «Myggen» Mykland fortalte også sin historie som fotball-proff og veien han har hatt i etterkant med sine utfordringer og tilpasninger til et nytt liv. Dette ble tatt veldig godt imot av deltakerne som både tok notater og stilte spørsmål.

Med tanke på jobb rekrutteringsprogrammet var det flere deltakere hvor det kan være aktuelt med å kvalifisere seg til truckførerkurs. Oppfølgingen på dette vil Streetfootball koordinere sammen med Pøbelprosjektet og NAV. Det var også deltakere som ønsket å være med i fotballprogrammet.

Kursholdere var Rolf Choi Tenold, prosjektleder i Streetfootball, Erik «Myggen» Mykland, hovedtrener i Stretfootball og oppfølger i Pøbelprosjektet.

Streetfootball Norway er en del av den globale nettverksorganisasjonen Streetfootballworld og programmet FIFA Football For Hope. Streetfootballworld er et internasjonalt program som ønsker å fremme nasjonale prosjekter innen sosial utvikling – med fotballen som metode.

Les mer om Streetfootball her: http://www.streetfootball.no/om-streetfootball.html