Adopsjonsforum

Nå smiler Queenie igjen

Nyhet   •   jan 25, 2014 08:00 CET

Queenie ble forlatt av moren allerede som baby, og deretter utsatt for alvorlig omsorgssvikt. Heldigvis ble hun fanget opp av noen som brydde seg.

Illustrasjonsfoto: marlonius

Queenie er to år gammel og bor på Filippinene. Hun er fosterbarn hos en lavinntektsfamilie. Hun kom til verden som det andre barnet til en enslig mor. Moren hadde ikke inntekter til å forsørge barna og måtte reise bort for å søke arbeid. Queenie ble overlatt til en venn som fikk noe økonomisk støtte av moren. Til å begynne med kom Queenies mamma jevnlig på besøk. Så ble besøkene gradvis sjeldnere, inntil moren sluttet å komme. Vennen som hadde påtatt seg omsorgen for Queenie, måtte forsørge seg og sin familie, og overlot henne alene hjemme når hun var på jobb. Heldigvis sendte noen en bekymringsmelding til den humanitære organisasjonen NORFIL, som fikk plassert Queenie hos en av sine fosterfamilier.

Da hun kom til fosterfamilien, var Queenie svekket av feilernæring. Hun var ekstremt sjenert og innesluttet, og sa veldig lite. Hun hadde også blåmerker på kinnet etter å ha falt ned fra en trapp. Når man pratet med henne, så hun ned og rynket pannen. Etter en måned i fosterhjem hadde Queenie lagt på seg og begynt å prate. Nå er hun et friskt og lykkelig barn. Hun er bestandig blid og elsker å leke med barna i nabolaget. Dette er resultatet av den kjærlige omsorgen fosterfamilien gir henne hver eneste dag.

Nettverk for barn i krise
NORFIL samarbeider med Adopsjonsforums bistandsavdeling, Bistand for barn, og har et nettverk av fosterhjem som brukes som alternativ for barn i krise. I fosterhjemmene bor barna i påvente av en permanent omplassering, for eksempel tilbakeføring til biologisk familie eller frigivelse for adopsjon. NORFILs fosterhjem rekrutteres blant lavinntektsfamilier. De blir vurdert av NORFILs sosialarbeidere og godkjennes av det filippinske Sosialdepartementet.

For å drive fosterhjemsprogrammet er NORFIL avhengig av økonomisk støtte fra faddere. De bidrar med kr 500 i måneden, totalt kr 6000 i året. I løpet av et år fordeles kostnadene slik:

-Melk, klær, toalettsaker, osv.: kr 4500

-Helseutgifter: kr 750

-Støtte til fosterfamilien: kr 750

Fadderne kan også støtte en fosterfamilie i en kortere periode, for eksempel et halvår, med månedlige innbetalinger á kr 250 gjennom ett år. Støtten går uavkortet til fosterhjemmene. Lønnskostnader til NORFILs sosialarbeidere og andre administrative utgifter dekkes av NORFIL Foundation Inc.

Er du interessert i mer informasjon, kan du kontakte Bistand for barns representant, Berit Grønvold, på telefonnummer 22 14 73 83 eller e-post: beritgro@hotmail.com.

De som ønsker kan sette penger inn på konto: 6011.66.89068 med beskjed om at pengene er øremerket NORFILs fosterhjemsprogram. Du kan ellers holde deg oppdatert om programmet på NORFILs Facebook-side: NORFIL Foundation Inc.