Utenriksdepartementet

Når verden snurrer, så snurrer vi med

Nyhet   •   des 07, 2009 22:38 CET

Telemarksforskning har på oppdrag fra Danse- og Teatersentrum foretatt en gjennomgang av UDs reisestøtteordning for scenekunstfeltet.  Konklusjonen er at støtterodningen fungerer godt og er etter intensjonen vellykket.

Ordningen har bidratt til en rivende utvikling, ikke minst med tanke på økt internasjonal virksomhet. De fleste av kunstnerne er svært positive til aktiviteten å gjestespille i utlandet, og ordningen har stor legitimitet i det norske scenekunstmiljøet.  I tillegg er internasjonale arrangører positive til ordningen, som de mener er et viktig ledd i posisjoneringen av Norge som en attraktiv partner.

Les mer på:

Danse- og teatersentrum
Telemarksforsking