Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsminister Trond Giske feilsitert av NTB

Nyhet   •   nov 03, 2011 12:17 CET

NTB siterte tirsdag nærings- og handelsminister Trond Giske som følger: "Fremtidens vekst kommer ikke i industrien". Dette sitatet er ikke riktig.

Giske viste i sitt foredrag 1. november på konferansen til hovedorganisasjonen Virke til produktivitetsbegrepet. En måte å øke økonomisk vekst på er å realisere potensialet som ligger i å gjøre samme oppgave med færre folk. Da er potensialet størst i den sektoren det er flest ansatte - nemlig innen tjenesteyting. Statsråden uttalte at også denne sektoren derfor må ha stor oppmerksomhet på innovasjon i tiden fremover. Giske sa ikke at det ikke finnes potensial i industrien, slik NTB fremstiller det som.