Nærings- og handelsdepartementet

Næringskontaktene til USA styrkes

Nyhet   •   des 01, 2009 09:44 CET

Regjeringen oppretter en ny stilling som næringsråd ved ambassaden i Washington. Næringsråden skal vektlegge samarbeid om maritime spørsmål.

Næringsråden vil ha en viktig oppgave i å bringe norske bedrifter i kontakt med amerikansk industri, og fremme norsk høyteknologi og kompetanse. Norsk maritim og romrelatert industri er verdensledende på flere områder, og vil være særlig aktuelle i denne sammenheng.

- USA er et av våre viktigste enkeltmarkeder for skipsfart. I tillegg er USA en sentral aktør i utviklingen av internasjonal skipsfartspolitikk. Derfor skal stillingen ha et spesielt fokus på å videreutvikle forholdet til amerikanske maritime myndigheter og fremme norske maritime næringer, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Norske maritime utstyrs- og tjenesteleverandører har betydningsfulle markedsposisjoner innen sine områder, og bransjen kjennetegnes med stor innovasjonskraft og sterkt internasjonalt fokus. Stillingen, som opprettes ved ambassaden i Washington, delfinansieres av Norges Rederiforbund. I tillegg til å ivareta det maritime, skal næringsråden også fungere som en døråpner for næringsrettet forskningssamarbeid med amerikanske nærings- og forskningsmiljøer. Miljøteknologi er et særlig prioritert område.


- Stillingen som næringsråd skal være sentral i den brede kontakten mellom Nærings- og handelsdepartementet og amerikanske myndigheter. Dette la jeg vekt på under samtalen jeg i forrige uke hadde med USAs ambassadør, Barry B. White, sier Giske.

Giske reiser i dag sammen med den amerikanske ambassadøren til Statoils anlegg på Melkøya. Hensikten med besøket er å presentere leverandøren for norsk høyteknologisk leverandørindustri innen gass.