Landbruks- og matdepartementet

Næringsutvikling i verna områder

Nyhet   •   nov 05, 2010 09:24 CET

Det er  i gang en stor satsing for å legge til rette for økt næringsutvikling i forhold til verna områder i Sør-Trøndelag. Innlandsprogrammet Blilyst, i fylkeskommunal regi, er ansvarlig for gjennomføringen, og Fylkesmannen er en viktig medspiller både på miljø- og næringsområdet.

Med finansiell støtte fra fylkesmannens skjønnsmidler og BU-midler er Blilyst i ferd med å legge til rette for økt verdiskaping i forbindelse med verna områder i fylket. Dette arbeidet må nødvendigvis også gå over i andre fylker og til og med inn i Sverige. Slik sett krever det en organisering som tjener både de lokale og regionale/nasjonale interesser. For å få til dette er det laga lokale prosjekt relatert til hvert verneområde med en sentral overbygning.

Forsidefoto: skog i høstfarger. Foto LMD.