Landbruks- og matdepartementet

Næringsutvikling: Melkekvoter opp to prosent

Nyhet   •   jan 20, 2010 11:49 CET

Næringsutvikling: Norske melkeprodusenter kan øke sin produksjon med to prosent fra 1. mars. Det er resultatet etter at Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks- og matdepartementet har gjennomført drøftinger om kvoteordningen for melk.

- Jeg er meget tilfreds med at markedet for melk og meierivarer utvikler seg positivt og slik at det gir grunnlag for å øke produksjonen, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Etter drøftinger med jordbruksorganisasjonene har departementet vedtatt å øke kvotene for kumelk med 1 prosent ved at forholdstallet for 2010/2011 settes til 1,01. Videre endres innslagspunktet for å måtte betale overproduksjons-avgift med ett prosentpoeng, fra 2 til 3 prosent over kvoten.

Til sammen gir dette produsentene mulighet til å produsere 2 prosent mer i 2010/2011, enn de kan i dag.  Unntaket fra overproduksjons-avgiften gjelder for alle melkeprodusenter med kumelkkvote.


Næringsutvikling: Norske melkeprodusenter kan øke sin produksjon med to prosent fra 1. mars. Foto: Kerstin Mertens, Samfoto

Melkeproduksjon er den største enkeltsektoren i norsk landbruk og drives over hele landet.

Næringsutvikling: Norske melkeprodusenter kan øke sin produksjon med to prosent fra 1. mars.