Landbruks- og matdepartementet

Nasjonal konferanse om fisketurisme

Nyhet   •   okt 14, 2010 09:01 CEST

Det arrangeres en Nasjonal konferanse om fisketurisme i innlandet på Rica Hell Hotell på Værnes fra 9. - 10. november. Årets konferanse tar opp temaer knyttet til markedsføring, innlandsfiskeforvaltning, driftsplanlegging og
tilrettelagt sportsfiske og gjeddefiske.

Innen jakt og fiske med tilleggs-tjenester ble det i 2009 omsatt for 3,6 milliarder kroner i Norge. Potensialet er vurdert til å være 5,9 milliarder kroner innen 2020.

Dette viser beregninger Norges Skogeierforbund har utført på oppdrag fra Landsbruks- og matdepartementet i forbindelse med arbeidet med ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. I forhold til sammenliknbare beregninger som ble gjort i 2003 har markedet innen jakt og fiske økt med 17 prosent, fra 3,070 milliarder kroner i 2003 til 3,589 milliarder kroner i 2009.


Det arrangeres en Nasjonal konferanse om fisketurisme i innlandet 9. - 10. november. Foto: LMD

Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund arrangerer for tredje år på rad nasjonal konferanse om fisketurisme 9. - 10. november 2010, Rica Hell Hotell på Værnes.

Påmelding
Påmeldingsfrist fredag 15. oktober
Påmelding på nettet:

Forsidebilde: Laks. Foto: Øystein Søbye, Samfoto