Landbruks- og matdepartementet

Nasjonal økokonferanse 2010

Nyhet   •   sep 01, 2010 09:23 CEST

Landbruks- og matdepartementet og Statens landbruksforvaltning arrangerer Nasjonal økokonferanse 2010, 7. og 8. september. - Et viktig mål for konferansen er å ta del i andres erfaringer som inspirasjonsgrunnlag til økt innsats for økologisk matproduksjon og forbruk i Norge, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk er opptatt av å sikre oppslutningen om satsingen, og inviterer til en nasjonal konferanse på Norsk Folkemuseum ved Bygdøy Kongsgård 7. og 8. september med økolgisk matproduksjon og forbruk som tema. Konferansen arrangeres av landbruks- og matdepartementet i samarbeid med Statens landbruksforvaltning og det faglige utvalget "Møtearena for økologisk produksjon og forbruk".

Konferansen har en rekke profilerte foredragsholdere fra inn- og utland. Gjennom deres erfaringer vil satsingen på økologisk matproduksjon bli belyst i ulike sammenhenger, som f.eks. i forhold til matsikkerhet, klima, utviklingsarbeid og ernæring.


Frittgående økologiske høner.
Foto: Kai Myhre.

Økologisk familidag
Første uka i september vil økologisk mat og økologisk landbruk være gjennomgangstema i en rekke arrangementer for ulike målgrupper. Det vil bl.a. være familiedag på Folkemuseet på Bygdøy, minimesse og inspirasjonssamling for produsenter og markedsaktører, temadag om økologisk melkeproduksjon og Nasjonal økokonferanse 2010.

15 prosent i 2020
Alle arrangementene har som mål å bidra med inspirasjon til økt innsats for økologisk matproduksjon og forbruk i Norge. Foruten å være en spydspiss i miljørettingen av landbruksproduksjonen, skal økologisk produksjon og forbruk også bidra til å utvikle nye markedsnisjer. Regjeringens mål er at 15 prosent av matproduksjonen og forbruket skal være økologisk i 2020.

Forsidebilde: Tore Wuttudal, Samfoto