Fiskeri- og kystdepartementet

Nasjonal transportplan 2014-2023 - Overlevering av utredningsrapport

Nyhet   •   feb 01, 2011 09:14 CET

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen mottar tirsdag 1.februar rapport fra utredningsfasen for Nasjonal transportplan 2014-2023.

Pressen er velkomne til overleveringen. Det er Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor som legger fram rapporten, på oppdrag fra de to departementene.

Utredningsrapporten er en del av det faglige grunnlaget for departementenes videre arbeid med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023.

Pressekonferansen starter kl 12:00 og overføres i Nett-TV.

Tid og sted:
Tirsdag 1. februar kl 12.00. Plenumssalen i Regjeringskvartalet (R4), Einar Gerhardsens plass 1, Oslo.