Miljøverndepartementet

Nasjonalparkforvalter plasseres i Kiberg

Nyhet   •   nov 25, 2011 12:21 CET

Kiberg i Vardø kommune blir knutepunktet for Varangerhalvøyas store verneområder. Her skal kontoret til den framtidige nasjonalparkforvalteren ligge.

Miljøverndepartementet har nå besluttet at knutepunket lokaliseres til Kiberg i Vardø kommune. I departementets avgjørelse er det lagt vekt på at Vardø kommune har et stort areal innenfor nasjonalparken, at Kiberg har en god geografisk beliggenhet som innfallsport til nasjonalparken og at Varanger Museum har aktivitet i Vardø knyttet til polaraktivitet og natur.

–Varangerhalvøya er et viktig samisk område. Jeg er derfor opptatt av at det samiske perspektivet skal ivaretas på en god og tydelig måte i forvaltningen av nasjonalparken, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

¬Nasjonalparkforvalteren er sekretær for nasjonalparkstyret som har ansvaret for  verneområdene Varangerhalvøya nasjonalpark/ Várnjárgga álbmotmeahcci, Persfjorden-Syltefjorden landskapsvernområde/Biezavuona-Oardduvuona suodjemeahcci og Syltefjorddalen naturreservat/Oarddu luondumeahcci. Miljøverndepartementet anbefaler at knutepunktet plasseres sammen med Varanger Museums virksomhet i Kiberg.

–I tillegg til at vi nå får et viktig knutepunkt i Kiberg, er jeg også glad for satsingen som gjennomføres i tilknytning til det samiske kulturminnevernet på Mortensnes i Nesseby kommune. Satsingen på Mortensnes med øremerkede midler gjennom statsbudsjettet de siste årene er et uttrykk for hvor viktig Mortensnes er som samisk kulturminneområde.  Dette sammen med arbeidet med å utrede Mortensnes som et mulig framtidig verdensarvområde, er av stor betydning for de samiske verdiene, sier Solheim.

Nasjonalparkstyret for Varangerhalvøya ble opprettet 22. oktober i år. Styret fikk i oppgave å foreslå lokalisering av forvaltningsknutepunktet. Departementet har hatt møte med de fire berørte kommunene Vardø, Nesseby/Unjárgga, Vadsø og Båtsfjord, og med Sametinget for å drøfte lokaliseringen.

Å ivareta naturgrunnlaget er også viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Det samiske perspektivet vil derfor stå sentralt i forvaltningen av nasjonalparken.

Les brevet som er sendt ut.