Kunnskapsdepartementet

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk på høring

Nyhet   •   feb 02, 2011 08:55 CET

Kunnskapsdepartementet har nå sendt et forslag til et nasjonalt kvalifikasjons-rammeverk for livslang læring (NKR) på bred høring.  Formålet med kvalifikasjonsrammeverket er å gi en helhetlig beskrivelse av norske kvalifikasjoner, med utgangspunkt i det norske utdanningssystemet.

Kvalifikasjonene skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte og det vil omfatte kvalifikasjoner fra fullført grunnskole til og med doktorgrad.

Kvalifikasjonsrammeverket ventes å få stor betydning som verktøy for å gjøre:

  • utdanningssystemene mer forståelige både nasjonalt og internasjonalt
  • øke mobiliteten innenfor og mellom landene
  • bidra til fleksible læringsveier og slik styrke livslang læring

Arbeidet med NKR er en nasjonal videreføring av to internasjonale prosesser:

  • Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (The European Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF)) som er utviklet i EU
  • Kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning som er utviklet i Bologna-prosessen. Bologna-prosessen gjelder samarbeid innen høyere utdanning i Europa.

Høringsfristen er satt til 29. april.
Lenke til høringen