Langedrag Naturpark

”Naturen – vår beste læremester”

Nyhet   •   mai 20, 2014 12:44 CEST

"Visjonen og verdiene Langedrag er tuftet på ser vi som viktigere enn noen gang. Langedrag Fjellgård, Leirskole og Naturpark er bygget opp med et sterkt ønske om å være en formidlingsarena der vi tar barn, unge og voksne med på unike opplevelser tett på dyr og natur. Opplevelser som skaper undring, kunnskap og forståelse som bygger opp under en dypere respekt for det økologiske samspill, naturens lovmessighet og alt levende liv", sier Tuva Thorson som er datter av Eva og Edvin, og daglig leder på Langedrag.

Gründeren Edvin Thorson, med  Eva ved sin side, våget hele livet å gå nye veier . De viste tidlig vei til verdier som samfunnet kanskje først i dag forstår helt betydningen av. Noe av dette er:

  • På 1940 og -50- tallet tok del i å starte helsekostforetningen Bios (forløper til Helios) samt egen vegetar-restaurant i Oslo. Fremmet verdien av vegetarisk mat, dyrking uten kunstgjødsel, grovt mel, grønn mat  og kost, kortreist mat samt varslet om sukkerets negative virkning.

  • Utviklet Helsetrøyen, bygget på -50 og -60 tallet helsetrøyefabrikk med 100 ansatt og aksjeselskapet EKT as, var alene på markedet med helsetrøyen i 7år. Dyr og fuglers bruk av luftisolasjon for å holde varmen gav ideen til helsetrøyen.

  • Så verdien av å gi bybarn nærkontakt med dyr og natur, på -50 og -60 tallet bygget opp EKT Rideskole og husdyrpark på Ekeberg i Oslo som den gang ble landets største rideskole med 500 elever pr uke

  • Trodde på geitemelkens egenskaper, utviklet landets første yoghurtmeieri for geitemelk, der varene ble levert til Voksentoppen allergihjem og helsekostforetninger i Oslo

  • Med forsterket tro på verdien av å formidle naturvern og økologisk forståelse solgte Eva og Edvin i 1974 helsetrøyfabrikken, 2 herrekonfeksjon-butikker i Oslo for sammen med flere i familien bygge opp Langedrag Fjellgård, Leirskole og Naturpark i Tunhovd, Numedal der ca 70 barn ukentlig har sitt leirskoletilbud, ca 60-70000 besøkende pr år, 25 årsverk.

  • For øvrig: Importerte på 50-tallet de første Exmoorponnier inn til Norge, arbeidet for å utvikle en bruksponni av den norske fjordhesten, æresmedlem i Norges Fjorhestlag. Æresmedlem i Dyrenes beskyttelse.

  • Aktiv medspiller i oppstart av WWF Norge,  arbeidet for å redde truede arter bl annet deltok i å redde Hvitkinngåså som den gang var truet globalt, æresbevisning fra WWF

  • Arbeidet helt fra -60 tallet for verdien av å ta vare på husdyrenes opprinnelse som Bezoir-geita, Mouflon-sauen, villsvinet, Bankiwa-hønsene, Klippedua, div villgjess-arter, gamle kuraser som Telemarkskua, samt at Langedrag var de første i Norge med ulv (et samarbeid med UiO),  

Avdukningen av relieffet av Eva og Edvin (1918 – 2011) sammenfaller med dagen for markeringen av den internasjonale Biomangfolddagen på Langedrag. Det forsterker fokus på nødvendigheten av økt respekt for biomangfoldets verdi. Markeringen er et samarbeid mellom SNO (Statens Naturoppsyn) og Langedrag.

For ytterligere informasjon kontakt Tuva Thoson på tuva@langedrag.no eller telefon 957 29 575