Miljøverndepartementet

Naturmangfoldloven populær i Nagoya

Nyhet   •   nov 05, 2010 09:54 CET

I forbindelse med det store naturtoppmøtet i Japan holdt statssekretær Heidi Sørensen og avdelingsdirektør Torbjørn Lange et godt besøkt foredrag om den norske naturmangfoldloven.

Sørensen og Lange holdt et 30 minutter langt foredrag på engelsk om hovedtrekkene og virkemidlene i den norske naturmangfoldloven som ble vedtatt av Stortinget i fjor.

Blant tilhørerne var blant annet Pavan Sukhdev, økonomen som har ledet FNs arbeid med å utrede den økonomiske verdien av naturen og de tjenestene økosystemene gir oss, den såkalte TEEB-rapporten (The Economics of Ecosystems and Biodiversity).


Statssekretær Heidi Sørensen i Nagoya. Foto: Miljøverndepartementet.

Naturmangfoldloven var også nominert til den internasjonale prisen Future Policy Award, for beste lovgivning på naturmangfoldområdet. Den norske loven var blant de kandidatene som var med i den siste vurderingen, men prisen gikk til slutt til Costa Rica for deres vernelov fra 1998.

Les foredraget om Naturmangfoldloven

Les mer om naturmangfoldloven her.