Arbeidsdepartementet

– NAV er på rett vei

Nyhet   •   nov 23, 2011 11:29 CET

– Riksrevisjonens rapport viser at NAVs systematiske og målrettede arbeid har gitt resultater, sier statsråd Hanne Bjurstrøm. Samtidig er det klart at etaten fortsatt har mange utfordringer.

Riksrevisjonen har ikke vesentlige merknader til NAVs regnskap for 2010, men peker på at det fortsatt er for mange feil i utbetalinger av ytelser.
– Det er avgjørende at etaten fortsetter sitt forbedringsarbeid og jeg vil følge utviklingen nøye, sier statsråden.

Statsråden påpeker at NAV har vært gjennom en omfattende omstillingsprosess.
– Det er avgjørende at brukerne får de ytelser, tjenester og tiltak de har behov for så raskt som mulig. Oppfølgingsarbeidet, ytelsesforvaltningen og IKT-moderniseringen vil være de viktigste satsingsområdene framover, sier statsråd Hanne Bjurstrøm.