Kommunal- og regionaldepartementet

Navarsete møter forskarar ved Vestlandsforsking i Sogndal

Nyhet   •   nov 25, 2010 16:46 CET

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete skal ha eit times møte med Vestlandsforsking same dag som ho opnar Fjærlandsbommen.

Fredag 26. november kl. 12.15 vil ho mellom anna få presentert desse prosjekta:

  • Korleis vil klimaendringar endre rammevilkåra for regionalpolitikken? v/forskar Carl Aall
  • Kunnskapsbasert Sogn og Fjordane, v/forskar Ingjerd Skogseid
  • Kunnskap kryssar grenser, v/forskar Svein Ølnes
  • Mot eit multikulturelt Sogn og Fjordane, v/forskar Carol Azungi Dralega.

Statsråd Navarsete ser fram til orienteringa om spanande prosjekt som er viktige for distrikts- og regionalpolitikken.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.