Arbeidsdepartementet

NAVs rapport om behandling av tannhelsepersonell klar

Nyhet   •   feb 02, 2011 08:56 CET

– Arbeids- og velferdsdirektøren har i dag orientert meg om rapporten som gjennomgår NAVs behandling av krav fra tannhelsepersonell om godkjenning av yrkessykdom. Arbeids- og velferdsdirektøren vil nå følge opp rapportens anbefalinger så snart det lar seg gjøre, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

NRK Brennpunkt tok i sin sending 16. november opp problemstillinger knyttet til yrkessykdom tannhelsepersonell kan ha fått ved eksponering for kvikksølvdamp. Arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad varslet da en gjennomgang av praksis på området. Rapporten ble presentert i dag.

– Jeg vil nå se nærmere på rapporten og være i tett dialog med NAV om hvordan disse sakene skal håndteres videre, sier Bjurstrøm.

Les rapporten på nav.no

Tannhelsepersonell fikk medhold i Trygderetten