Patentstyret

Nedgang i internasjonale patentsøknader i 2009

Nyhet   •   feb 24, 2010 16:30 CET

Foreløpige resultater viser at 155 900 internasjonale patentsøknader ble levert gjennom PCT-systemet i løpet av 2009, en nedgang på 4,5 % i forhold til 2008.

Det er første gangen siden PCT-systemet ble opprettet i 1978 at det har vært en nedgang i søknadsinnlevering. Det var imidlertid forventet at den globale finanskrisen ville føre til en enda større nedgang, og det viser seg at antallet innleverte søknader er, på tross av nedgangen, det tredje høyeste siden PCT-ordingen ble opprettet.

Det er viktig å presisere at tallene er foreløpige. Endelige tall vil være tilgjengelige senere i året.

Land med flest søknader

De fire landene med flest innleveringer er de samme som i 2008. USA hadde 45 790 søknader, et tall som utgjør 29,4 % av alle søknader, etterfulgt av Japan med 19,1 %, Tyskland med 10,7 % og Korea med 5,2 %. Kina har overtatt femte plassen fra Frankrike med 5,1 %.

Søknader fra land som er medlemmer av Den europeiske konvensjonen leverte inn 34,6 % av alle internasjonale søknader i 2009. Østasiatiske land hadde en fortsatt økning i søknader, særlig Japan som økte med 3,6 %, Korea med 2,1 %, og Kina med en markant 29,7 % økning.

Du finner mer informasjon om internasjonale patentsøknader, med tabelloversikter på nettsidene til World Intellectual Property Organization (WIPO)
Tabelloversikter:
- PCT International Applications by Residence of First Applicant
- PCT International Applications - Top 15 Countries of Origin
- Top PCT Applicants in 2009
- Main fields of technology in which PCT applications were published

Norske nasjonale patentsøknader

Tall for nasjonale patentsøknader fra norske oppfinnere viser derimot ingen nedgang. Patentstyret har tvert imot registrert en svak oppgang av innkomne søknader om patentbeskyttelse i Norge gjennom finanskriseåret 2009.
Mer informasjon om norske tall vil bli tilgjengelig i forbindelse med publisering av årsrapporten i begynnelsen av april.