Oslo Medtech

Neste generasjon desinfiseringsmaskin og nye områder for automatisert desinfisering

Nyhet   •   feb 25, 2016 14:35 CET

Nytt prosjekt i Forskningsrådet:

“Neste generasjon desinfiseringsmaskin og nye områder for automatisert desinfisering"

Med bakgrunn i sin suksess innen helse, og via positive tester på matrelaterte bakterier, ønsker Deconx, å bidra til bedre permanente løsninger innen helse og med nye metoder til utfordringene matindustrien har med mikrober. Det er derfor etablert et prosjekt sammen med flere partnere som Sunnaas Sykehus, Christian Michelsens Institutt, Gexcon og NOFIMA under Forskningsrådets BIA program. Prosjektet har fokus på forskning og testing i faktiske miljøer hos prosjekt-partnerne.

Deconx, som har sin hovedvirksomhet innen helse, så tidlig at metoden av å fjerne bakterier, virus og sporer kunne ha god virkning på andre områder med tilsvarende utfordringer. Deconx metoden er den eneste automatiserte metoden for fjerning av 99.9999% av mikrober og som har sensorer som sikrer prosessen og en teknologi som automatisk dokumenterer hvert oppdrag. Metoden er veldig effektivt og dreper mikrobene uten å skade miljøet.

Via kunder i Danmark har det vært kjørt tester for å verifisere drepe effekt på bakterier innen mat produksjon spesielt med tanke på emballasje og mat prosesserings utstyr. Tilsvarende tester er også gjort i Norge is samarbeid med NOFIMA. Resultatet fra testene har vært veldig positive, men det mangler mye informasjon på hvordan løsningen fungerer i miljøer hvor en opererer utenfor "normalverdier" målt innen tørke, fuktighet, varme, kulde veldig små rom og veldig store områder - samt hvilke bakterietyper som eventuelt reagerer best / dårligst innen disse områdene.

Deconx sin teknologi og partnernes fagkompetanse representerer kjernen i prosjektet. Alle innehar spesialkompetanse på sitt felt, dette kombinert med at faktiske miljøer hos Sunnaas og Gatehospitalet samt Grilstad og Sjøtroll, er positive til uttesting av nye og bedre metoder, bringer inn et viktig element i prosjektet og gjør det enklere å sørge for korrekt testing og sikring av resultater.

Sentralt i prosjektet er Deconx’ ønske: å finne nye løsninger som fjerner minst like mange mikrober som dagens teknologi - det vil si 99.9999% - og bedre. Deconx sine enheter i dag er mobile men prosjektet vil også teste ut prototyper med nye teknologier, skalerbare systemer samt metoder for best å oppnå god effekt i produksjonsmiljøer. Mange av dagens metoder som brukes for å bekjempe disse problemene er giftige og skadelige både for miljø og for helsen til de som utfører desinfiseringen.

Prosjektet er forventet å gi store miljø fordeler sammenlignet med dagens metoder:

- Mer miljøvennlig desinfisering uten skadelige avfallsstoffer

- Mindre arbeidskrevende desinfisering som gir kostnadsbesparelser

- Sikrere desinfisering ved høy grad av automatisering og prosess overvåkning hvilket reduserer menneskelige feil, samt krav til opplæring og nøyaktig arbeid fra personell som utfører desinfisering.


Prosjektet startet i januar i år og har en tidsramme på 3 år. Kostnadsrammen i prosjektet er på ca 17 MNOK.

Om Deconx International AS

Deconx er et selskap som har utviklet en automatisert metode for desinfisering. Metoden fjerner bakterier, virus og sporer fra luft, overflater og utstyr. Deconx leverer utstyr og løsninger til helseforetak i Skandinavia i dag, men ser også et stort potensiale innen matindustri og i bygg/hjem.

Deconx ble opprinnelig stiftet i 2006

Deconx International AS, Vollsveien 13c, 1366 Lysaker

Organisasjons nummer: 989 730 282

www.deconx.com

Deconx er medlem av Oslo Medtech.